Vysoký hygienický standard

Předpisy a certifikace hrají v návrhu nemocnice obrovskou roli. Pro Jörgena Pella a jeho tým z kanceláře White Arkitekter byla při práci na nemocnici New Karolinska Solna jedním z klíčových faktorů hygienická logistika. Pan Pell vyvinul ve spolupráci se společností ASSA ABLOY hygienické madlo ASSA Hygienic Handle, jež zamezuje zbytečnému šíření bakterií mezi různými částmi nemocnice. Madlo ASSA Hygienic Handle umožňuje snadné otevírání dveří bez použití dlaní. Dveře se totiž otevírají spodní stranou předloktí a bakterie z dlaní tak nikdy nepřijdou s povrchem madla do kontaktu.

Každá oblast nemocnice má své vlastní standardy a předpisy, jež musí dodržovat. Veřejné prostory s pohybem osob řízeným automatizovanými dveřmi vyžadují větší množství bezpečnostních a protipožárních opatření. S hlubším pronikáním do nitra nemocnice se bezpečnostní a zabezpečovací postupy mění, aby zohlednily úroveň přístupu a specializované oblasti léčby. Díky součinnosti se společností ASSA ABLOY Entrance Systems dokázal Jörgen Pell spolu se svým týmem zajistit, že všechny automatické dveře splňují požadované standardy pro každé z oddělení.

Výrobky pro nejrůznější použití

Prohlédněte si naši kompletní nabídku vstupních řešení online spolu s údaji o výrobcích a technickými informacemi připravenými ke stažení. Vyhledejte řešení pro své potřeby.