BIM – model pro spolupráci

Práce na projektu v rozsahu nemocnice New Karolinska Solna vyžaduje vysokou úroveň strategického myšlení. Nutná je také vynikající dokumentace a komunikace v ohromném týmu architektů, inženýrů a projektantů. Z těchto důvodů se tým rozhodl pracovat s modely BIM. Během desetiletého projektu tak mohly být soubory, výkresy a dokumenty přístupné najednou mnoha architektům a inženýrům, což proces návrhu výrazně urychlilo. Nemocnice se tak rychle stala jedním z vůbec největších modelů BIM světa. Jörgen Pell říká: „kancelář White Arkitekter učinila obrovský krok vpřed v metodice zpracovávání modelů BIM."

Modely BIM účinně usnadnily spolupráci na pracovních postupech zahrnujících dodavatele, specializované architektonické konzultanty, inženýry i spolupracovníky. Modly BIM propůjčily obrovskému týmu společnou platformu ke sdílení představy o očekávaném vzhledu jednotlivých komponent návrhu – náklady nevyjímaje. Zvolená strategie byla uvedena v praxi při spolupráci týmu Jörgena Pella se společností ASSA ABLOY při začleňování nemalého počtu 12 000 nemocničních dveří. Výsledky hovoří ve prospěch využívání modelů BIM v neustálém vývoji vztahů mezi specifikátory a dodavateli.

Výrobky pro nejrůznější použití

Prohlédněte si naši kompletní nabídku vstupních řešení online spolu s údaji o výrobcích a technickými informacemi připravenými ke stažení. Vyhledejte řešení pro své potřeby.