Snadná orientace

Velká nemocnice vyžaduje důkladné zvažování konstrukce budovy s ohledem na její maximální funkčnost. K zajištění snadné orientace v nové nemocnici Karolinska Solna využila kancelář White Arkitekter odlišné barvy pro různá patra, oddělení i budovy a k identifikací oblastí byly použity různé materiály. Jörgen Pell vysvětluje, že vstupní systémy jsou v orientaci rozhodující, neboť vymezují hranice mezi různými oblastmi a odděleními a pokud jsou dobře koordinovány, „...každý hned ví kam jít a co použít či nikoli."

Logistika nemocnice je nejenom rozsáhlá a složitá, ale musí brát v úvahu i bezbariérový přístup pro osoby na vozíku, pojízdná lůžka a dostupnost vybavení. Na podlaze proto nesmí být žádné schody a prahy. Tým Jörgena Pella dokázal ve spolupráci se společností ASSA ABLOY přemístit zavírací mechanismy a těsnění, jež se obvykle začleňují pod prahy.

Výrobky pro nejrůznější použití

Prohlédněte si naši kompletní nabídku vstupních řešení online spolu s údaji o výrobcích a technickými informacemi připravenými ke stažení. Vyhledejte řešení pro své potřeby.