Splnění požadavků certifikace BREEAM Outstanding

Pro centrum Metro v St. Pöltenu bylo splnění standardních předpisů vcelku snadné. Skutečnou výzvou však podle slov architekta Andrease Prehala bylo zajistit, aby stavba vyhověla všem požadavkům na dosažení certifikace BREEAM Outstanding, jíž dosahují pouhá 2 % budov.

Klíčovou roli při získání certifikace BREEAM Outstanding sehrály prvky se zásadním podílem na nulových emisích budovy – energie ze slunečního záření, absence dodatečných systémů vytápění či chlazení, LED osvětlení, použití udržitelných a udržitelně získávaných stavebních materiálů, automatické dveře otevírající se pouze v případě potřeby a izolované nakládací systémy. Bylo však nutné splnit i další požadavky, jež zahrnují prvky daleko přesahující obvyklé chápání udržitelnosti budov.

V celém prostoru prodejny bylo nutné zajistit kvalitu vzduchu. Na parkovišti byl vybudován park ke splnění požadavků na zelené plochy. Samotné parkoviště bylo postaveno z dutých betonových bloků naplněných trávou, jež zajistí vsakování povrchové vody zpět do podzemních vod – s minimalizací nutnosti instalace drenážní kanalizace. Nechybí ani drobné detaily v podobě sprch pro zaměstnance a zákazníky jezdící do zaměstnání na kole, jež svědčí o orientaci řetězce na udržitelnější způsob života. A úsilí stálo za to – nová prodejna Metro je první rakouskou budovou s certifikací BREEAM Outstanding za posledních 10 let.

Výrobky pro nejrůznější použití

Prohlédněte si naši kompletní nabídku vstupních řešení online spolu s údaji o výrobcích a technickými informacemi připravenými ke stažení. Vyhledejte řešení pro své potřeby.