ASSA ABLOY PASS (COVID ID čtečka)

Vítání zákazníků v současném světě

Pro většinu provozovatelů nastaly nelehké časy. Bezpečnost na veřejných místech je důležitější než kdykoli dříve. Vzhledem k tomu, že se nové předpisy týkající se povolené kapacity osob a požadavků na sociální odstup rychle mění, zajištění souladu s nařízeními může být ve vašem podniku nákladným a frustrujícím procesem.

Pro lepší orientaci v měnících se pravidlech jsme vyvinuli službu ASSA ABLOY PASS (přístup, bezpečnost a zabezpečení osob). Certifikát COVID EU a skener ověření totožnosti dokáží ihned zkontrolovat, zda jsou předložené dokumenty pravé, uloženy v databázi EU a zda předložené osobní doklady příslušné osoby odpovídá certifikátu. Skener dekóduje informace obsažené v QR kódu. Poskytne jasnou akustickou a vizuální zpětnou vazbu o tom, zda je předložený certifikát COVID platný a pravý. Čtečka ověří, zda byla kontrolovaná osoba očkovávána proti COVID-19 nebo zda byla testována s  negativním výsledkem. Skener má také vestavěnou čtečku OCR, která se používá k identifikaci pasů nebo jakéhokoli dokumentu k prokázání totožnosti ICAO 9303.

Díky volitelné I/O desce je možná integrace a aktivní interakce systému se stávajícími dveřními systémy. Systém spolehlivě detekuje podvody s certifikáty, protože umožňuje okamžitou vzájemnou křížovou kontrolu mezi poskytnutým certifikátem COVID a dokladem totožnosti.

Digitální certifikát EU COVID dokládá, že určitá osoba buď:

 • byla očkována proti onemocnění COVID-19
 • byla testována s negativním výsledkem testu
 • prodělala onemocnění COVID-19

Výhody

 • Ušetříte náklady a zajistíte si soulad s novým standardem
 • Odhalíte podvody s certifikáty
 • Dodržíte bezpečnostní opatření
 • Okamžité zjištění stavu, zda vstupující osoba splňuje podmínky pro vstup
  (červená – neplatné/zelená – platné)
 • Rychlé čtení certifikátu Covid EU a Covid pasu
 • Pohodlné a snadné monitorování a řízení v souladu s předpisy a nařízeními
 • Jednoduchá integrace do automatických dveří nebo vrat

Využití

 • Kontrola před vstupem do divadel, kin, na stadiony, koncerty či jiné hromadné akce
 • Kontrola návštěvníků a zaměstnanců v kancelářích, školách, nemocnicích nebo fitness a wellness centrech
 • Kontrola vstupu do restaurací, barů, jídelen
 • Odbavení před nástupem do letadla a při příjezdu na letiště / autobusové / vlakové nádraží

Certifikace

Shoda s normami
FCC 47CFR Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC 47CFR Part 15, Subpart C, ETSI EN 302 291, EN 60950-1

Kontaktujte nás