ASSA ABLOY Magic Switch

Automatické dveře a bezdotykové aktivnační prvky: Všude tam, kde je nejdůležitější hygiena
V době, kdy je hygienická kontrola nezbytná, je třeba přijmout preventivní opatření, která zajistí, že riziko šíření bakterií ve vaší budově bude omezeno na minimum, například instalací bezdotykových aktivačních jednotek, automatizací vašich manuálních dveří.

V oblastech s hustým provozem se velký počet osob dotýká dveřních klik a madel. Eliminace nutnosti dotknout se kliky či madla snižuje riziko křížové kontaminace a pomáhá eliminovat šíření bakterií mezi zaměstnanci, zákazníky, pacienty a návštěvníky. ASSA ABLOY Magich Switch aktivuje automatické dveře bezdotykovým vlněním a je perfektní volbou pro hygienickou kontrolu bez ohledu na to, ve kterém oboru se právě nacházíte.

Pokud jsou v budově další manuální dveře, kterých se dotýká velký počet osob, jako jsou toalety a jiné vnitřní vchody, doporučujeme tyto dveře automatizovat. To dále minimalizuje riziko kontaminace a udržuje hygienickou kontrolu v celém zařízení, čímž je zajištěna bezpečnost všech chodců.

Automatizace dveří je nezbytná pro umožnění hygienické kontroly, minimalizaci kontaminace vnitřních prostor. V těchto obtížných dobách je důležitější než kdy jindy provádět údržbu, modernizaci automatických dveří, aby byla zajištěna jejich nepřetržitá funkčnost. Naši servisní technici jsou vždy nablízku a jsou vybaveni náhradními díly a technickými znalostmi pro servis vašich dveří, jak od ASSA ABLOY Entrance Systems, tak od jiných značek. Zde se dozvíte více o naší nabídce služeb.

Kontaktujte nás