Naše dědictví

Společnost ASSA ABLOY Group byla zformována v roce 1994 sloučením dvou předních dodavatelů zámků a bezpečnostních řešení: švédské firmy ASSA a finské ABLOY. Společnost ASSA ABLOY se od té doby rozrostla a rozšířila svou nabídku směrem k řešení dveřních otvorů a automatizace vstupů. Divize Entrance Systems vznikla v roce 2006.

Jádrem společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems jsou rozsáhlé a hluboké zkušenosti v oblasti automatizace vstupů spolu s bohatou odborností a výraznou historií osvědčených řešení. Díky akvizicím známých světových produktových značek Besam, Crawford, Albany a Megadoor dosáhla skupina ASSA ABLOY úctyhodné úrovně úspěchu a uznání na trzích, kde její produkty přestavují průmyslové standardy v oblasti zabezpečení, bezpečnosti a pohodlí.

  • Již řadu let jsou tyto produktové značky důsledně podporovány ve spojení se značkou ASSA ABLOY. Od roku 2017 jsou společné znalosti a zdroje všech těchto společností sjednoceny pod značkou ASSA ABLOY.
  • Besam se stala součástí skupiny ASSA ABLOY v roce 2002. Společnost byla založená v roce 1962 rozvojem automatických dveří pro zdravotnictví; Brzy vznikla expanze do jiných odvětví, jako je maloobchod a doprava.
  • Crawford se stala součástí skupiny ASSA ABLOY v roce 2011. Crawford původně začal vyrábět garážová vrata a již v roce 1950 se zaměřili na průmyslová vrata a zařízení nakládacích ramp. Oblasti aplikace zahrnují distribuci, logistiku a výrobu.
  • Megadoor se připojil ke skupině ASSA ABLOY v roce 2011. První Megadoor vertikální textilní zdvihací dveře byly vyvinuty v roce 1973 jako dveře pecí, brzy rozvoj dveří následoval do odvětví v lesnictví, hornictví, loděnictví a letectví.
  • Albany se stala součástí skupiny ASSA ABLOY v roce 2012. Albany představil jako první na světě vysokorychlostní textilní navíjecí dveře v roce 1968, se zaměřením na vývoj vysoce výkonných dveří pro širokou škálu odvětví, včetně výroby, hornictví a čistých prostorů.